Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Obchodní podmínky

 

Info při objednávkách přes ESHOP.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy - platí pro kupujícího spotřebitele, tedy pro objednávky bez uvedeného IČ. 

Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
 

V tomto případě je zboží a odstoupení od kupní smlouvy nutné odeslat do 14 dnů od jeho převzetí zpět prodejci. Náklady na odeslání jsou v tomto případě vždy hrazeny odesílatelem - kupujícím. Prodávající má v tomto případě rovněž nárok na úhradu výdajů spojených s vrácením zboží do původního stavu a úhradu výdajů s přepravou včetně balného.

( Zásilka při vrácení musí vždy obsahovat: nepoužité zboží zabalené zpět do krabice, kopii faktury, číslo bankovního účtu, na který chcete zaslat částku zpět, označení zásilky „Vratka e-shop“ a důvod vrácení.  Zboží vždy musíte vracet ve stavu, v jakém jste jej přebírali, tj. úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud obal již nemáte, odstoupit od smlouvy můžete i nadále, vždy ale počítejte ke snížení hodnoty zboží.)

Odstoupení od smlouvy není možné v případě prodeje tohoto  zboží - čtyřkolky, motocykly, skútry, elektrokola a elektrokoloběžky, tříkolky, elektrická vozítka auto, moto, čtyřkolky, v případě osobního předání na prodejně nebo osobního předání u zákazníka - jedná se o přepravní vozidla a v případě vrácení se tudíž jedná již o ojeté vozidlo.

 

Vrácení by bylo možné pouze v případě prodeje malých elektrických vozítek, které jsou dodány v rozloženém stavu v originální krabici a zákazníkem nesmontována.

Ochrana proti nekorektním zákazníkům:
V případě nevyzvednutí / nepřevzetí objednaného zboží zaslaného na dobírku bude účtována smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však 300,- za zásilku. Objednávku je možné stornovat bezplatně do chvíle jejího odeslání.

 

Informace:

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany, viz níže. 

 

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána

automaticky a nejedná se tedy o přijetí závazné objednávky z naší strany,  objednávku závaznou vždy potvrzujeme dalším e-mailem 

 

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti

 

Miroslav Rőth - QUAD-MOTO SHOP/TOYS.BIKE či EBIKE-SHOP

 

Ič:12226441 / dič:CZ6701161214

 

se sídlem společnosti 257 42 Krhanice 16

 

 

 

1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetových obchodech -  www.quad-motoshop.cz, www.toys.bike, www.ebike-shop.cz, , které jsou provozovány Miroslav Rőth, IČ:12226441, se sídlem 257 42 Krhanice 16. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Miroslav Rőth, IČ:12226441, se sídlem 257 42 Krhanice 16 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. 

 

 

 

2. Definice

 

1. Prodávající - Prodávajícím je Miroslav Rőth (QUAD-MOTO SHOP či EBIKE-SHOP, IČ:12226441, se sídlem 257 42 Krhanice 16.

2. Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

 

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

 

3. Spotřebitelská Smlouva /Smlouva kupní, Faktura/, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

 

Zpracování osobních údajů Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka odeslat objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto eshopů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese quad-motoshop@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí obvykle do 5 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity a velkoobjemového dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí vždy Kupující. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.                                         Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

 

Osobní převzetí na prodejně, Osobní převzetí u zákazníka - kupujícího, DPD platba předem, DPD dobírka, Česká pošta platba předem, Toptrans platba předem

 

Ceny přepravy se liší dle zvoleného způsobu přepravy a hmotnosti zasílaného zboží.

 

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné vždy Kupující – tato výměna se nevztahuje na zboží (čtyřkolky, motocykly, skútry, elektrokola, dětská elektrovozítka apod.).

 

5. Záruka a servis Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

 

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba v délce 0-12 měsíců – dle typu zboží (délka záruky bude vždy napsaná na faktuře). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.  Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis na zboží, které se již nedodává.

 

6. Reklamační řád V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné: a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné: a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof, dále pokud je zboží používáno na závodní účely, půjčovny apod.

 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. v případě jednání se zahraničním dodavatelem, se může doba prodloužit po dohodě se zákazníkem až na 90 dní. 

 

 

7. Ukončení Smlouvy Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží/ uzavření obchodu mimo provozovnu,  prodejnu/. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - kupující je povinen uhradit výdaje za dopravu zboží a za vrácení zboží do původního stavu..

 

Odstoupení od smlouvy není možné v případě prodeje tohoto  zboží - čtyřkolky, motocykly, skútry, elektrokola a tříkolky, elektrická vozítka auto, moto, čtyřkolky, v případě osobního předání na prodejně nebo osobního předání u zákazníka - jedná se o přepravní vozidla a v případě vrácení se tudíž jedná již o ojeté vozidlo.

 

Vrácení by bylo možné pouze v případě prodeje odrážedel, dětských kol a elektrických vozítek, které jsou dodány v rozloženém stavu v originální krabici.

 

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet, bez nákladů za dopravu zboží. Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

 

8. Závěrečná ustanovení Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Náklady rozhodčího řízení tvoří: a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,-Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit; b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Benešově pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Benešově. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2017  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Recyklační poplatek V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Při vytváření těchto obchodních podmínek byly použité informace získane ze stránek www.obchodni-podminky.cz.

 

Obchodní podmínky

 

Dodací podmínky firmy Toys.bike a eBike-shop  při Nákupu přes internetový obchod www.toys.bike a www.ebike-shop.cz

 

Tyto podmínky se telefonicky upravují na motocykly, skútry, čtyřkolky, elektrokola, dětská elektrická vozítka  apod.. - jedná se o objemné předměty. 

 

Uzavření smlouvy:

 

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.toys.bike a www.ebike-shop.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany, viz níže. 

 

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána

automaticky a nejedná se tedy o přijetí závazné objednávky z naší strany,  objednávku závaznou vždy potvrzujeme dalším e-mailem 

 

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. 

 

Dodání zboží:

 

Zboží skladem je doručováno dle podmínek viz tabulka níže. Jestliže zboží skladem není ani v logistickém skladu, bývá dostupnost cca 2-6 týdnů.

 

O víkendech a svátcích zboží nezasíláme, doručuje se pouze v pracovní dny.

 

 

Při dodání je kupující zboží povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Toto doporučujeme z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

 

Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

 

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

 

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže. 

 

 

Zápis o škodě:

 

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.

 

Přehled cen dopravného a doběrečného: (za jednotlivé balíky do 50 kg)

 

Ceny jsou včetně DPH.

 

Ke každému dalšímu balíku je připočteno odpovídající dopravné. U položek přesahujících váhu 50 kg je účtován navíc poplatek ve výši 100% z ceny dopravného.

 

Přehled cen dopravného a doběrečného:

 

Cena přepravy je účtována po balíkách. Počet balíků je závislý na balitelnosti jednotlivých položek. Konečnou cenu doručení se dozvíte samozřejmě již v nákupním košíku.

 

 

 

"Po ČR" dobírka -

dpd_logo_klein1

Tento způsob doručení je při platbě zboží na dobírku.

Poplatek za službu Dobírka - 50,- Kč 

Řidič předem telefonicky avizuje doručení. Čas doručení závisí na časech závozů ve Vaší lokalitě.

Expedované zboží Vám přepravní služba DPD doručí do druhého či třetího pracovního dne (pokud jsou všechny položky skladem).

Zboží skladem expedujeme druhý pracovní den. 

Dopravné je účtováno dle počtu balíků

Služba je dostupná po celé ČR - Po-Pá

 

 

 

 

obyčejný balík

od 180,- Kč s DPH nadrozměrný produkt * 500,- Kč s DPH

 

"Po ČR " platba předem

dpd_logo_klein1

Tento způsob doručení je při platbě zboží předem. Řidič předem telefonicky či meilem avizuje doručení zboží. 


 

 

 

120,-Kč s DPH

 

obyčejný balík

nadrozměrný produkt *

 

 Po ČR - Česká pošta - platba předem

 120,-Kč s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

* Nadrozměrné produkty jsou ty výrobky, které přesahují váhu 50 kg nebo ty, které mají součet rozměrů delší jak 3m.

 

 

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti.

 

Firma eBike /toys.bike -QUAD-MOTO SHOP - ičo 12226441 se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu tří let. Osobní údaje je také možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

 

 

Reklamace zákazník

 

Reklamace vadného zboží zakoupeného na shopu www.toys.bike a www.ebike-shop.cz  Pokud už Vás potkala ta nepříjemnost, že na některém z našich produktů se v průběhu záruční doby vyskytla vada, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte právo na reklamaci zboží. V takovém případě je třeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.
Poznámka: Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Postup vyřízení reklamace: 1.    Vytiskněte a vyplňte reklamační list, který obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro bezproblémové vyřízení Vaší reklamace. 2.    V reklamačním listu uveďte jméno, adresu a kontakty na Vás, a číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné. Závadu popište co nejpodrobněji a uveďte veškeré informace, důležité pro posouzení Vaší reklamace. 3.    Reklamační list, vyplněný ve všech kolonkách podepište a vložte do zásilky s reklamovaným zbožím.              - Reklamované zboží musí být zasláno kompletní, včetně veškerého příslušenství, návodu k obsluze a všech dalších náležitosti, se kterými bylo zakoupeno.              - Zboží musí být čisté a zbavené nečistot.              - Není-li to z povahy věci nemožné, zboží musí být zasláno v původním obalu.              - K zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu – faktury, a vytištěný a podepsaný reklamační list.              - Zboží je nutné zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku).              - Balík musí být čitelně označen nápisem REKLAMACE-ESHOP a Vaší zpáteční adresou.   Bez obdržení potřebných podkladů bohužel není možné reklamaci vyřešit, reklamační řízení tedy může být započato až po dodání všech potřebných podkladů. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamace nelze podávat telefonicky.
4.    Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu. Na základě zaslaných podkladů Reklamační oddělení rozhodne o reklamaci obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky s reklamovaným zbožím. Reklamace bude odborně posouzena a bude stanoven další postup vyřizování reklamace. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí oznámení, zde je reklamace oprávněná či nikoli. 5.    O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky či emailem. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, Vám bude  podle požadavku na vyřízení reklamace zaslán opravený výrobek, nový kus, nebo vrácena kupní cena. V případě, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné, poukážeme částku převodem na váš bankovní účet. Číslo účtu uvádějte prosím kompletní, včetně pomlček a lomítek. Peníze nevracíme složenkou.
Na co se záruka nevztahuje: - Zboží bez věrohodného potvrzení o nabytí. - Modifikované zboží. - Zboží nesprávně udržované. - Běžné projevy opotřebení a stárnutí. - Nesprávné použití, nadměrné zatěžování, poškození při přepravě, poškození pádem. - Produkty, které nebyly zakoupené na www.toys.bike a  www.ebike-shop.cz
Pravidla reklamací na ebike-shop.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. v případě jednání se zahraničním dodavatelem, se může doba prodloužit až na 90 dní. 
Vyřizování reklamací podléhá ustanovením těchto právních norem: Je-li kupujícím spotřebitel:
Občanský zákoník a Zákon o ochraně spotřebitele Je-li kupujícím podnikatel: Obchodní zákoník
Neproběhla reklamace dle vašich představ? Kontaktujte naše odpovědné pracovníky emailem na quad-motoshop@seznam.cz

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
Reklamace na našem e-shopu se vyřizují na adrese:

 

QUAD-MOTO SHOP  - Miroslav Röth

Krhanice 16

 

257 41 Krhanice 

 

email - quad-motoshop@seznam.cz

 

tel. - 601593092

 

 

 

EBIKE-SHOP
Miroslav Rőth
Krhanice 16
257 42  Krhanice
tel. +420 601 593 090
email - ebike-shop@seznam.cz
www.ebike-shop.cz
www.toys.bike
www.quad-motoshop.cz


Info při objednávkách přes ESHOP.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy - platí pro kupujícího spotřebitele, tedy pro objednávky bez uvedeného IČ. V tomto případě je zboží a odstoupení od kupní smlouvy nutné odeslat do 14 dnů od jeho převzetí zpět prodejci. Náklady na odeslání jsou v tomto případě hrazeny odesílatelem - kupujícím. Prodávající má v tomto případě rovněž nárok na úhradu výdajů spojených s vrácením zboží do původního stavu.


Ochrana proti nekorektním zákazníkům:
V případě nevyzvednutí / nepřevzetí objednaného zboží zaslaného na dobírku bude účtována smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však 300,- za zásilku. Objednávku je možné stornovat bezplatně do chvíle jejího odeslání.

 

QUAD-MOTO SHOP  - Miroslav Röth

Krhanice 16

257 42 Krhanice

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží: Reklamace na našem e-shopu se vyřizují na adrese:

TOYS.BIKE  - Miroslav Röth

Krhanice 16

257 42 Krhanice

email - toys.bike@seznam.cz

tel. - 601593092